Bắc Giang thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

Thứ Ba, 7 Tháng Mười Một, 2023 24 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn về việc thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện nhằm đẩy mạnh phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh kịp thời cung cấp danh sách, dữ liệu những người đang tham gia BHXH tự nguyện sắp đến hạn đóng; người tham gia BHXH tự nguyện đã đến hạn đóng mà chưa đóng; danh sách người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp… để phục vụ công tác tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện.

Chỉ đạo BHXH các huyện chưa hoàn thành chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện tham mưu cho UBND huyện tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện năm 2023 trên địa bàn. Từ nay đến hết năm 2023, tổng hợp kết quả vận động người tham gia BHXH tự nguyện gửi Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (vào ngày 15 và 30 hằng tháng) để phát sóng, đưa tin truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện, về kết quả vận động người tham gia BHXH tự nguyện của các địa phương.

Bưu điện tỉnh tiếp tục chỉ đạo Bưu điện cấp huyện tích cực chủ động phối hợp với BHXH các huyện, UBND các phường, xã, các thôn, tổ dân phố để tổ chức tuyên truyền, vận động trực tiếp tại nhà các hộ gia đình có đối tượng tiềm năng. Duy trì hiệu quả hoạt động các tổ tư vấn tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; thường xuyên nắm tâm tư nguyện vọng đối với những người đã tham gia BHXH tự nguyện để người dân hiểu và tiếp tục tham gia.

Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh tiếp tục bám sát các đơn vị được phân công phụ trách, nắm bắt tình hình, tăng cường đôn đốc triển khai thực hiện các giải pháp duy trì, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn tham mưu cho Đảng ủy phường, xã, thị trấn chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị địa phương vào cuộc để tập trung vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện (tập trung cao vào đối tượng sắp đến hạn đóng, đến hạn đóng mà chưa đóng, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc người đang bảo lưu, các đối tượng tiềm năng khác) để tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả cao nhất, nhất là đối với các địa phương tỷ lệ tham gia còn thấp.

Các huyện chưa hoàn thành chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn; biểu dương, khen thưởng đối với đơn vị hoàn thành sớm chỉ tiêu năm 2023, đồng thời phê bình đối với đơn vị thực hiện đạt kết quả thấp trước ngày 07/11/2023, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2023.

Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trên cơ sở số liệu của BHXH cung cấp, xây dựng các tin, bài tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, về kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn nhằm lan tỏa nội dung, ý nghĩa của chính sách, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội.

Theo Báo Bắc Giang