Đóng gói sản phẩm xúc xích heo thảo dược Bình Minh (HTX Nông nghiệp hữu cơ Bình Minh).

Thứ Sáu, 9 Tháng Chín, 2022 48 lượt xem Chia sẻ bài viết:

 

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang đợt I năm 2022.

Đóng gói sản phẩm xúc xích heo thảo dược Bình Minh (HTX Nông nghiệp hữu cơ Bình Minh).

Theo đó, có 8 sản phẩm đạt hạng 4 sao gồm: Mỳ ngũ sắc, mỳ gạo Chũ Xuân Trường (xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn); giò gà (HTX Nông nghiệp xanh Yên Thế); nụ hoa sâm Nam núi Dành khô (HTX Sản xuất và Tiêu thụ Sâm Nam núi Dành Liên Chung, Tân Yên); giò lụa heo thảo dược, chả lụa heo thảo dược, xúc xích heo thảo dược Bình Minh (HTX Nông nghiệp hữu cơ Bình Minh, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa ) và vải thiều Lục Ngạn của HTX Nông nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân.

Trong số 8 mặt hàng đạt hạng 4 sao có 1 sản phẩm có tiềm năng đạt OCOP 5 sao là vải thiều Lục Ngạn của HTX Nông nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân. Ngoài ra, UBND tỉnh công nhận 22 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.

Các sản phẩm đạt các hạng sao được sử dụng biểu trưng của Chương trình OCOP và thứ hạng sao in trên bao bì, được khen thưởng theo quy định. Đồng thời, được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP có giá trị trong thời hạn 36 tháng, kể từ ngày ký quyết định.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu tổ chức công bố, trao Giấy chứng nhận phân hạng sản phẩm OCOP, phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn UBND các huyện, TP và các chủ thể sản xuất thực hiện việc sử dụng và in biểu trưng của Chương trình OCOP, thứ hạng sao lên sản phẩm được công nhận theo quy định, phối hợp thực hiện việc kiểm tra đột xuất, định kỳ các sản phẩm OCOP và đề xuất biện pháp xử lý khi có vi phạm xảy ra.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất có sản phẩm được công nhận tại Quyết định này có trách nhiệm duy trì chất lượng sản phẩm theo quy định của Chương trình OCOP, tiếp tục chuẩn hóa các sản phẩm đã được công nhận để nâng cấp sản phẩm đạt thứ hạng sao cao hơn.

Được biết, năm 2022, tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện 2 đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Đợt 1 có 31 sản phẩm đăng ký đánh giá, phân hạng. Bao gồm: 26 sản phẩm tham gia mới và 5 sản phẩm thực hiện đánh giá lại hoặc nâng hạng sao do hết thời gian công nhận.

 

Theo baobacgiang.com.vn