Gần 140 doanh nghiệp huyện Sơn Động tham gia tập huấn đo lường Bộ chỉ số DDCI năm 2023

Thứ Tư, 4 Tháng Mười, 2023 63 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm chắc nội dung Bộ chỉ số DDCI và kỹ năng, thao tác sử dụng phần mềm để chấm điểm phiếu khảo sát điện tử trên thiết bị kết nối internet, sáng 29/9, Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh phối hợp với UBND huyện Sơn Động tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI trên nền tảng công nghệ số năm 2023 cho gần 140 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện Bộ chỉ số DDCI tỉnh Bắc Giang năm 2023, doanh nghiệp sẽ đánh giá 62 chỉ tiêu của 9 chỉ số thành phần đối với cấp sở, ban, ngành gồm: tính minh bạch và tiếp cận thông tin; chi phí không chính thức; chi phí thời gian; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; tính năng động, sáng tạo; vai trò của người đứng đầu; chuyển đổi số. Riêng đối với cấp huyện, thành phố, các doanh nghiệp đánh giá 77 chỉ tiêu của 10 chỉ số thành phần, trong đó có 9 chỉ số như cấp sở, ban, ngành và thêm chỉ số tiếp cận đất đai, mặt bằng kinh doanh. Đây là năm thứ 2 tỉnh Bắc Giang tổ chức khảo sát trên nền tảng công nghệ số, UBND tỉnh kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng đo lường Bộ chỉ số DDCI, đánh giá sát thực hơn chất lượng điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Trên cơ sở nhận diện những ưu điểm và hạn chế trong công tác điều hành kinh tế, UBND tỉnh sẽ có giải pháp chỉ đạo nhân rộng ưu điểm, khắc phục những tồn tại nhằm không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư và giúp người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã được đơn vị tư vấn phổ biến những kiến thức cơ bản về hoạt động đo lường Bộ chỉ số DDCI trên nền tảng công nghệ số, những ưu điểm và thuận lợi khi doanh nghiệp thực hiện khảo sát trên các thiết bị có kết nối internet. Đặc biệt, các doanh nghiệp được hướng dẫn cụ thể các bước quy trình, thao tác chấm điểm các câu hỏi trong phiếu khảo sát điện tử trên phần mềm điều tra DDCI được tích hợp với Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ “www.ddcibacgiang.vn”.

Ông Dương Thanh Sơn tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp huyện Sơn Động

Lãnh đạo huyện Sơn Động khẳng định, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện đã chủ động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nỗ lực tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Để không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huyện Sơn Động mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia khảo sát, công tâm, khách quan, có trách nhiệm trong việc chấm điểm Bộ chỉ số DDCI giúp UBND huyện kịp thời nắm bắt những bất cập trong công tác điều hành kinh tế của địa phương để có sự điều chỉnh, chỉ đạo hiệu quả góp phần tạo ra môi trường thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nguyễn Đào