Sửa đổi tên và thời hạn quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh

Thứ Ba, 28 Tháng Ba, 2023 90 lượt xem Chia sẻ bài viết:

(Dân trí) – Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh.

Cụ thể, tên và thời hạn quy hoạch tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 558 ngày 15/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được sửa đổi từ “quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050” thành “quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045”.

Giai đoạn quy hoạch tại khoản 2, khoản 7 Điều 1 Quyết định số 558 ngày 15/5/2019 được sửa đổi từ “giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025” thành “giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030”; từ “giai đoạn dài hạn đến năm 2035” thành “giai đoạn dài hạn đến năm 2045”.

Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 558 ngày 15/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “tầm nhìn đến năm 2050” được bãi bỏ.

Dự báo phát triển, định hướng phát triển, dự báo quy mô đất đai và dân số sẽ được cụ thể hóa trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch.

Sửa đổi tên và thời hạn quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh - 1
Một góc TP Bắc Ninh (Ảnh: bacninh.gov.vn).

Các nội dung khác trong Nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 558 ngày 15/5/2019 không thay đổi.