Trang bị kiến thức pháp luật về đất đai và lao động cho đại diện doanh nghiệp

Thứ Ba, 3 Tháng Mười, 2023 77 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Ngày 3/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực (Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam) tổ chức hội nghị tập huấn về chính sách, pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất; chính sách, pháp luật về lao động và an toàn vệ sinh lao động cho đại diện hơn 50 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tham gia hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuyến, Trưởng Khoa Sau đại học (Trường Đại học Luật Hà Nội) truyền đạt những nội dung liên quan chính sách pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuyến truyền đạt kiến thức pháp luật về đất đai tại hội nghị.

Các vấn đề được đi sâu phân tích, trao đổi như: Những khái niệm cơ bản liên quan đến quyền tiếp cận đất đai của doanh nghiệp, người sử dụng đất, quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Cùng đó là những vấn đề liên quan như: Điều kiện để doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất phục vụ sản xuất, kinh doanh; thẩm quyền, thủ tục cho thuê đất của Nhà nước; vấn đề giải phóng mặt bằng, bồi thường khi thu hồi đất và những cơ chế hỗ trợ khác. Học viên cũng được tham gia thực hành giải quyết một số tình huống thường gặp trong thực tiễn.

Tại đây, học viên còn được nghe PGS. Trần Thị Thúy Lâm, Trưởng bộ môn Luật Lao động (Trường Đại học Luật Hà Nội) truyền đạt các vấn đề liên quan đến hợp động lao động, thanh toán tiền lương, quy định thời gian làm thêm giờ, nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động và các nội dung liên quan chế độ bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh cho lao động tại nơi làm việc…