Ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ đã công bố kết quả chỉ số hành chính năm 2022 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trực thuộc trưng ương. Theo đó Bắc Giang đứng vị trí thứ 4 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố với số điểm đạt được 88,54/100. Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh để đánh giá, xếp hạng 63 tỉnh, thành phố bao gồm 8 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí và 88 tiêu chí thành phần. Đáng chú ý về những kết quả Bắc Giang đạt được thì tiêu chí thành phần về chuyển đổi số được đánh giá cao, góp phần vào chỉ số CCHC toàn tỉnh. Để tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đã đạt được, hiện nay nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang nỗ lực chỉ đạo và triển khai công tác CCHC một cách toàn diện, hiệu quả. Với nhiều phương pháp chỉ đạo, điều hành CCHC có nhiều sáng tạo, đổi mới tích cực.

Bắc Giang: Sự chuyển mình của Bắc Giang trong CCHC

05/05/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa