Những năm gần đây, kết quả khảo sát năng lực cạnh tranh, cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành. Gọi tắt là DDCI, đã giúp các đơn vị nhìn ra điểm mạnh, điểm yếu để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Đây là hoạt động cần thiết để phản ánh tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Hoạt động khảo sát đánh giá DDCI của Bắc Giang có nhiều điểm mới, mang tính đột phá. Đó việc áp dụng chuyển đổi số trong điều tra, đảm bảo tính chính xác và tính minh bạch rất cao.

Đảm bảo minh bạch chính xác trong khảo sát DDCI

21/02/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa