Sáng nay, sau khi có hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, trong toàn đảng bộ về tác phẩm của Tổng Bí Thư – Nguyễn Phú Trọng. Ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy, hướng dẫn thực hiện trong toàn đảng bộ về triển khai hoạt động sinh hoạt tư tưởng và nội dung tác phẩm.

Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

18/04/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa