Khảo sát DDCI năm 2022 do Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chủ trì, thực hiện. Và có nhiều đổi mới, thay vì khảo sát bằng phương pháp thủ công, phát phiếu giấy thì năm nay toàn bộ việc khảo sát thực hiện bằng online. Trên nền tảng tíc hợp với cổng thông tin riêng.ddcibacgiang.vn . Và gửi tin nhắn trực tiếp đến từng doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể dễ dàng khảo sát, đánh giá thông qua các thiết bị điện tử như: máy tính, điện thoại, laptop… Danh tính doanh nghiệp được mã hóa tự động, đảm bảo tính bảo mật. 

Khảo sát DDCI năm 2022

09/12/2022

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa