Thứ Năm, 13 Tháng Tư, 2023 36 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Bắc Giang: Công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về doanh nghiệp nợ lương, nợ BHXH

Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong các KCN trên địa bàn. Nội dung về việc công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người lao động về việc DN nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội (BHXH).

Công nhân Công ty FuHong Precision Component (KCN Đình Trám) tan ca.

Các thông tin được gửi tới ông Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang, số điện thoại 0888.919.229.

Được biết, trước đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, TP đã bàn bạc, thống nhất, ban hành Quy chế phối hợp số: 22/QCPHLĐTBXH-CA-BQL-LĐLĐ-BHXH-UBND ngày 15/3/2022 về việc phối hợp bảo vệ quyền lợi, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Quy chế gồm 3 chương, 8 điều, với nhiều nội dung liên quan như: Phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc, nội dung phối hợp; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; điều khoản và hiệu lực thi hành. Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các DN phải thông tin toàn bộ số điện thoại và thông tin nêu trên đến toàn thể người lao động trong DN.