Khảo sát DDCI năm 2023 có nhiều đổi mới. Số lượng đơn vị được tham gia đánh giá lên đến 35 đơn vị. Bộ câu hỏi tinh chỉnh. Đơn giản hơn, dễ hiểu hơn. Số lượng doanh nghiệp tham gia đánh giá đông đảo hơn. Từ đó sẽ cho ra kết quả chính xác hơn.

Khảo sát DDCI năm 2023

18/10/2023