Đ/c Bùi Văn Hạnh

Chủ tịch Hiệp hội

Đ/c Nguyễn Cường

Phó Chủ tịch thường trực

Đ/c Ngô Văn Sơn

Phó Chủ tịch Hiệp hội, Tổng Giám đốc Công ty TNHH XD&TM     Lam Sơn

 

Đ/c Trần Anh Tuấn

Phó Chủ tịch Hiệp hội; CT HĐQT Công ty cổ phần thương mại     Tuấn Mai

Đ/c Nguyễn Công Minh

Phó Chủ tịch Hiệp hội; Giám đốc Công ty TNHH TM Công Minh

Đ/c Ngô Văn Khanh

Phó Chủ tịch Hiệp hội; CT HĐQT, TGĐ Công ty cổ phần XNK       Bắc Giang

Đ/c Ngô Quốc Hội

Phó Chủ tịch Hiệp hội; Tổng giám đốc Công ty CP nhiệt điện          An Khánh – Bắc Giang

Đ/c Nguyễn Văn Tuyển

Phó Chủ tịch Hiệp hội; CT HĐQT Công ty CP đầu tư 379

Đ/c Đặng Quốc Hưng

Phó Chủ tịch Hiệp hội; Giám đốc Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn

Đ/c Giáp Văn Đô

Phó Chủ tịch Hiệp hội; GĐ Công ty cổ phần xây dựng Thành Đô

Đ/c Nguyễn Trường Giang

          Phó Chủ tịch Hiệp hội; Giám đốc Công ty CP phát triển Fuji      Bắc Giang

Phó chủ tịch hiệp hội, Giám đốc công ty CP xây dựng 179

Đ/c Lưu Tiến Chung

Phó Chủ tịch Hiệp hội; Chủ tịch Hội DN trẻ tỉnh