Bắc Giang: Hội thảo khoa học cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 19 Tháng Bảy, 2023 90 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Quang cảnh hội thảo khoa học.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thế Chung, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy; đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Báo cáo đề dẫn hội thảo khẳng định: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên là Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, thời gian qua, công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực đã có bước tiến mạnh mẽ, đạt được kết quả quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhằm hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN, tiêu cực, giúp các ngành, các cấp, địa phương, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này, Ban Nội chính T.Ư phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật xuất bản cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh phát biểu thảo luận.

Tại hội thảo có 8 ý kiến tham luận trực tiếp, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận đi sâu phân tích làm rõ giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác PCTN, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Việt Yên chia sẻ: Trên cơ sở vận dụng sáng tạo linh hoạt tư tưởng “sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta”, huyện Việt Yên luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Quan tâm vận dụng nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương. Kinh nghiệm rút ra là lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhưng phải xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn theo tinh thần “5 rõ” (rõ việc, rõ trách nhiệm thực hiện, rõ thời gian hoàn thành, rõ kết quả dự kiến).

Đề xuất các giải pháp nhằm vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào thực tiễn công tác đấu tranh PCTN tiêu cực ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiến nghị cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của HĐND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, báo chí và nhân dân. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng làm công tác PCTN, tiêu cực.

Để góp phần quán triệt, lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tăng cường rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, tích cực đấu tranh PCTN, tiêu cực, nhiều ý kiến cho rằng trước hết cần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác PCTN, tiêu cực. Thực hiện tốt việc cung cấp, minh bạch hóa thông tin giúp người dân tiếp cận và có thêm cơ sở để tham gia giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến, đồng thời nâng cao khả năng phát giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực…

 

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tổng kết hội thảo.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thị Thu Hồng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan, sở, ban, ngành, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tích cực chuẩn bị nội dung và tham gia tham luận, đóng góp các ý kiến tại hội thảo.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đưa nội dung tác phẩm vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Cùng đó quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 2/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Các cấp ủy, địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt những nội dung cốt lõi của tác phẩm, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân cảm nhận sâu sắc quyết tâm chính trị của Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN, tiêu cực.

Sau hội thảo, Trường Chính trị tỉnh tổ chức biên tập lại, tiếp thu các ý kiến phát biểu để nghiên cứu, vận dụng và làm tài liệu tham khảo cho các cấp, các ngành nghiên cứu, vận dụng. Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện cập nhật, bổ sung nội dung tác phẩm vào chương trình giảng dạy, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ các cấp bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

Theo Báo Bắc Giang