Bắc Giang phê duyệt danh mục dự án khu đô thị, khu dân cư cần thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Việt Yên và Tân Yên

Thứ Hai, 10 Tháng Tư, 2023 132 lượt xem Chia sẻ bài viết:

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 về việc phê duyệt danh mục dự án khu đô thị, khu dân cư cần thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Việt Yên, huyện Tân Yên.

  1. Tên dự án: Điểm dân cư Tổ dân phố Đông, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên

Quy mô: 9,87 ha

Địa điểm: Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

  1. Tên dự án: Khu đô thị cảng Sen Hồ, huyện Việt Yên

Quy mô: 8,75 ha

Địa điểm: Xã Hồng Thái, huyện Việt Yên

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

  1. Tên dự án: Khu đô thị và dịch vụ hỗn hợp Sen Hồ, huyện Việt Yên

Quy mô: 41,03 ha

Địa điểm: Thị trấn Nếnh, xã Quảng Minh và xã Hồng Thái, huyện Việt Yên

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

  1. Tên dự án: Khu số 1 thuộc khu đô thị và nhà ở xã hội xã Hồng Thái, huyện Việt Yên

Quy mô: 13,14 ha

Địa điểm: Xã Hồng Thái, xã Tăng Tiến huyện Việt Yên và xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

  1. Tên dự án: Khu dân cư Châu Lời, xã Cao Xá, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

Quy mô: 9,64 ha

Địa điểm: Xã Cao Xá và thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Sở Xây dựng, UBND huyện Việt Yên, huyện Tân Yên có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc theo đúng quy định./.

Theo bacgiang.gov.vn