Cả nước có 2.038 chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản

Thứ Tư, 22 Tháng Hai, 2023 111 lượt xem Chia sẻ bài viết:

 

Theo Bộ NN&PTNT, thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, từ năm 2018 đến nay, cả nước có 2.038 chuỗi liên kết được hình thành với sự tham gia của 1.250 hợp tác xã nông nghiệp.

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định có 7 loại hình liên kết chuỗi theo các công đoạn từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch đến sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, thực tế, các hình thức tổ chức liên kết chuỗi rất đa dạng, được hình thành dựa trên nhu cầu cụ thể của từng khu vực, từng ngành hàng hoặc từng nhóm chủ thể.

Theo thống kê của các tỉnh, thành phố, hiện có 815 chuỗi liên kết từ sản xuất – sơ chế, chế biến – tiêu thụ sản phẩm với 290 hợp tác xã nông nghiệp tham gia; có 770 chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm với 361 hợp tác xã nông nghiệp tham gia; có 367 chuỗi liên kết chế biến gắn tiêu thụ sản phẩm với 208 hợp tác xã tham gia…

Cũng theo Bộ NN&PTNT, triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đến nay đã có 60/63 tỉnh, thành phố phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng, chủ lực cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết. Các tỉnh, thành phố đã phê duyệt được 933 dự án, kế hoạch liên kết. Có 28/63 tỉnh, thành phố phê duyệt 579 dự án liên kết và 16/63 tỉnh, thành phố phê duyệt 354 kế hoạch hỗ trợ liên kết. Tổng kinh phí các dự án liên kết được duyệt là 1.921 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 767 tỷ đồng; còn lại là kinh phí do các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đối ứng.

Theo Báo Bắc Giang