Chi bộ Ngân hàng HD Bank chi nhánh Bắc Giang kết nạp Đảng viên mới

Thứ Bảy, 11 Tháng Mười Hai, 2021 68 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Thực hiện sự chỉ đạo Đảng uỷ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về công tác phát triển đảng viên, thời gian qua, chi bộ Ngân hàng HD Bank luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng đến các quần chúng ưu tú trong Ngân hàng. Chiều ngày 06/12/2021, chi bộ Ngân hàng HD Bank đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 03 quần chúng ưu tú: Đồng chí Cao Thanh Hải – Giám đốc Phòng giao dịch huyện Việt Yên, đồng chí Nguyễn Thị Thương – Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, đồng chí Trần Thị Thu Hà – Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân. Với 03 quần chúng được kết nạp, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 12 đồng chí.

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng chi bộ, xây dựng và phát triển Ngân hàng. Là đơn vị kinh doanh, các đồng chí đảng viên là nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ. Chính vì xác định được vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ, chi bộ Ngân hàng HD Bank luôn phấn đấu giữ vững và phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng theo Điều lệ Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh doanh của đơn vị với mục tiêu cao nhất là cung cấp cho khách hàng và xã hội các sản phẩm, dịch vụ đa dạng với chất lượng cao, mang lại lợi ích cao nhất cho Ngân hàng, cho đảng viên và nhân viên trong Ngân hàng.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư chi bộ, Giám đốc Ngân hàng HD Bank nhắc nhở các đồng chí mới được đứng trong hàng ngũ của Đảng luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật. Mỗi đồng chí đảng viên mới cần gương mẫu, trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, năng lực, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong rằng dù trong thời gian dự hay chính thức thì các đồng chí đảng viên mới luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, giữ gìn danh dự, phẩm chất của người cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, nhất là trước những khó khăn, thách thức không nhỏ như hiện nay, để đóng góp tích cực xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư chi bộ, Giám đốc Ngân hàng HD Bank (đứng đầu bên trái) chúc mừng các đảng viên mới.