Công nhận 9 khu vực ở Việt Yên đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại IV

Thứ Ba, 12 Tháng Chín, 2023 59 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Ngày 11/9, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định về việc công nhận khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại IV.

Một góc thị trấn Bích Động.

Theo đó, Bộ Xây dựng công nhận 9 khu vực dự kiến thành lập các phường trực thuộc thị xã Việt Yên đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường của đô thị loại IV, bao gồm thị trấn Bích động, thị trấn Nếnh và các xã: Hồng Thái, Tăng Tiến, Quảng Minh, Ninh Sơn, Vân Trung, Quang Châu, Tự Lạn.

Theo UBND huyện Việt Yên, phạm vi nghiên cứu 9 xã dự kiến lên phường của huyện gồm toàn bộ ranh giới nội thị của huyện Việt Yên là 77,73 km2. Dân số khu vực nội thị dự kiến hơn 130,2 nghìn người, đã bao gồm dân số thường trú và dân số tạm trú quy đổi.

9 xã, thị trấn nói trên đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị để thành lập phường thuộc thị xã Việt Yên theo quy định tại Nghị quyết số 26/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Việt Yên là huyện trọng điểm công nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Những năm qua dù chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19 song tỉnh Bắc Giang và huyện Việt Yên vẫn thu hút đầu tư với giá trị lớn.

Sau khi được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV năm 2021, huyện Việt Yên đã xây dựng kế hoạch tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại IV. Trong đó, huyện tập trung vào các tiêu chuẩn chưa đạt như đất công trình dịch vụ công cộng đô thị, cơ sở y tế cấp đô thị, mật độ đường nội thị, tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn, tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị, nhà tang lễ…

Hết năm 2022, rà soát các tiêu chí của đô thị loại IV theo Nghị quyết số 26/UBTVQH15, Việt Yên đạt 92,86 điểm, tăng 5,92 điểm so với thời điểm được công nhận đô thị loại IV. Huyện đã khắc phục hầu hết các tiêu chuẩn chưa đạt.

Việc Bộ Xây dựng ra quyết định công nhận khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc thị xã Việt Yên đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại IV là cơ sở quan trọng, điều kiện cần để thành lập thị xã Việt Yên.

Được biết, ngày 11/9, huyện Việt Yên đã có tờ trình tóm tắt về chủ trương thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang và thành lập các phường thuộc thị xã Việt Yên gửi UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh.

Theo Báo Bắc Giang