Cục Thuế hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2023

Thứ Năm, 19 Tháng Mười, 2023 72 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Ngày 3/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg (Quyết định 25) về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Thực hiện Quyết định này, Cục Thuế đang tập trung hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo quy định.

Cán bộ ngành Thuế hướng dẫn doanh nghiệp, người dân hoàn thiện hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất qua hình thức điện tử.

Theo Quyết định 25, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm thì được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023.

Quyết định này cũng nêu rõ, không thực hiện giảm tiền thuê đất trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc khấu trừ.

Để được giảm tiền thuê đất, người thuê đất cần nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất bằng một trong các phương thức: Trực tiếp, điện tử, bưu chính cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, cơ quan thẩm quyền về quản lý thuế kể từ 20/11/2023 đến hết ngày 31/3/2024.

Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định. Việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định 25 nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình, người dân phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Theo Báo Bắc Giang