Cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch cho doanh nghiệp

Thứ Sáu, 5 Tháng Bảy, 2024 61 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Sáng 5/7, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì buổi làm việc với đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan bàn về các giải pháp nhằm tập trung cải thiện, nâng cao chỉ số thành phần “tính minh bạch” liên quan đến nội dung cung cấp “thông tin trên website” của tỉnh. Đây là chỉ số thành phần nằm trong bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Theo kết quả xếp hạng, năm 2023, chỉ số PCI của tỉnh đứng thứ 4/63 tỉnh, TP trong cả nước. Tuy nhiên, chỉ số thành phần “tính minh bạch” có điểm số giảm so với năm trước.

Đồng chí Mai Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Xác định việc kịp thời cung cấp thông tin về thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp (DN) trên website của các sở, ngành, Cổng thông tin điện tử tỉnh có vai trò quan trọng nhằm nâng điểm chỉ số “tính minh bạch”, tại buổi làm việc, các ý kiến tập trung nêu rõ bất cập, hạn chế và giải pháp khắc phục đối với hoạt động này.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, thời gian qua, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trên website của các sở, ngành cung cấp những thông tin như: Chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ đầu tư; các tài liệu pháp lý; thủ tục hành chính; văn bản điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; văn bản pháp luật của tỉnh…

Đánh giá thực tế, các thông tin cập nhật còn chưa đầy đủ, kịp thời và chưa đúng với nhu cầu, mục đích tìm hiểu của DN dẫn đến phần lớn DN đánh giá là thông tin chưa hữu ích.

Đặc biệt, hình thức trình bày chưa khoa học, bố trí tại nhiều mục, nhiều vị trí khó tìm kiếm dẫn đến DN đánh giá chưa sát với thực tế.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Sơn nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trên website của các sở, ngành, các đơn vị liên quan tập trung nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong quý III năm nay. Việc nâng cấp nhằm bảo đảm đường truyền thông tin, thuận lợi cho DN tra cứu.

Cùng đó, các sở, ngành khẩn trương rà soát, đổi mới hình thức các trang thông tin bảo đảm hấp dẫn, kịp thời, loại bỏ những nội dung lạc hậu, không hữu ích. Thông tin cần được đăng tải kịp thời, đầy đủ, đáp ứng nhu cầu, mục đích tìm hiểu của DN; bố trí đăng tải các mục thông tin liên quan đến DN ở những vị trí dễ xem, dễ tìm kiếm.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi về các giải pháp đẩy mạnh cung cấp thông tin cho DN.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong việc kiểm soát thông tin, báo cáo nội dung, số lượng cập nhật hằng tháng.

Các sở, ngành liên quan tập trung khai thác hiệu quả các nhóm zalo, kịp thời cập nhật các nội dung về thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách của tỉnh đối với doanh nghiệp, người dân để thuận tiện tra cứu…

Văn phòng UBND tỉnh quy định cơ chế cung cấp thông tin đối với các nội dung thông tin về quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư, đấu thầu mua sắm công, các ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, văn bản pháp luật của tỉnh, trao đổi hỏi đáp…