Đảng bộ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Thứ Bảy, 15 Tháng Một, 2022 110 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Ngày 15.01.2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Phú, Bí thư Đảng uỷ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Hội, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh.

Đảng bộ Hiệp hội có 13 chi bộ trực thuộc với 120 đảng viên. Các chi bộ trong doanh nghiệp kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm: Doanh nghiệp nhà nước, các chi nhánh ngân hàng, các doanh nghiệp tư nhân và văn phòng hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Năm 2021, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Với quyết tâm cao, Đảng uỷ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bám sát thực tiễn. Luôn khắc phục khó khăn, thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch bệnh covid-19 vừa phối hợp lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các chi bộ trực thuộc đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp phát động 27 phong trào thi đua, các phong trào đạt hiệu quả như: Xây dựng kế hoạch kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí vận chuyển trong sản xuất kinh doanh, cán bộ tín dụng giỏi, cán bộ giải ngân tốt nhất… Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Đảng bộ đạt kết quả tích cực, nhiều đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu, đảm bảo nộp ngân sách Nhà nước và việc làm, đời sống và thu nhập cho người lao động. Tổng doanh thu đạt 750 tỷ đồng, nộp ngân sách 6,5 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 127 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trung bình 12 triệu đồng/ tháng. Đối với hệ thống ngân hàng: Tổng vốn huy động đạt 5.300 tỷ, dư nợ tín dụng ước đạt 3.700 tỷ, tổng nguồn vốn: 6.000 tỷ đồng, tổng dư nợ 4.500 tỷ đồng.

Đảng bộ Hiệp hội doanh nghiệp đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác. Việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai đầy đủ, kịp thời. Duy trì và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đảng viên đã đăng ký và thực hiện 150 việc làm tốt của cá nhân, 20 việc làm tốt của tập thể. Phát huy tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của đảng viên, các chi bộ cùng lãnh đạo doanh nghiệp đã phát động ủng hộ nhân đạo, từ thiện, ủng hộ phòng chống dịch covid – 19 với tổng số tiền trên 4,5 tỷ đồng.

Mặc dù bị ảnh hưởng cách ly do dịch Covid-19, song các chi bộ đã quan tâm thực hiện chế độ sinh hoạt đảng hàng tháng, nội dung và hình thức sinh hoạt linh hoạt theo đặc thù của từng đơn vị. Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới được Đảng uỷ chú trọng, ngay từ đầu năm Đảng ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú. Đã cử 17 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 13 đảng viên dự bị học lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Đề nghị kết nạp 15 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 01 chủ doanh nghiệp (bằng 150% so với chỉ tiêu giao).

Năm 2021, Đảng uỷ lãnh đạo thực hiện nghiêm túc và hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Nội dung kiểm tra, giám sát trọng tâm là việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng doanh nghiệp và đoàn thể vững mạnh; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên…

Năm 2022, Đảng uỷ xác định tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và nội dung hoạt động. Quán triệt đầy đủ chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đảng viên. Thường xuyên duy trì việc phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Kết nạp ít nhất 15 đảng viên mới. Lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phú, Bí thư Đảng uỷ đã quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, về “Đấy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Nhân dịp tổng kết năm, Đảng uỷ đã tặng Giấy khen cho 02 chi bộ và 11 đảng viên hoàn thành xuất nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Phú trao Giấy khen cho 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Đồng chí Nguyễn Thị Phú trao Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tin và ảnh ảnh: Ban biên tập