Đảng ủy Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ Hai, 19 Tháng Tư, 2021 114 lượt xem Chia sẻ bài viết:

 

Ngày 18/4/2021, Đảng ủy Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Phú, Bí thư Đảng ủy Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: Các đảng viên của Đảng bộ tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có hơn 80 đảng viên đến từ các chi bộ trực thuộc. Các đại biểu được báo cáo viên Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh truyền đạt 5 chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nội dung cơ bản trong Báo cáo của BCH Trung ương (khóa XII) về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030; Những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam và an ninh Quốc gia.

Ảnh: Báo cáo viên của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh truyền đạt Nghị quyết.

Việc học tập kết hợp giữa truyền đạt nghị quyết với thảo luận giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, điểm mới và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, nâng cao nhận thức, ý thức chính trị của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và quần chúng về nội dung của Nghị quyết.
Sau hội nghị, căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, các chi bộ rà soát, bổ sung nội dung Nghị quyết Đại hội XIII vào chương trình hành động của cấp ủy, của chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xây dựng, để tổ chức triển khai bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tạo được hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ.

Bài, ảnh: Ban biên tập