Đảng ủy Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII của Đảng

Thứ Bảy, 20 Tháng Tám, 2022 59 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Ngày 20/8/2022, Đảng ủy Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII của Đảng.

Tham dự hội nghị có hơn 100 đảng viên đến từ các chi bộ trực thuộc. Các đại biểu được báo cáo viên Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh truyền đạt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi của 4 nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị

Sau hội nghị, căn cứ điều kiện thực tế của các chi bộ rà soát, bổ sung nội dung Nghị quyết vào kế hoạch hoạt động của đơn vị mình để tổ chức triển khai bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tạo được hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ.

Tin, ảnh: Ban biên tập