Đoàn khảo sát số 2 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Chỉ thị số 33 làm việc tại Bắc Giang

Thứ Ba, 23 Tháng Năm, 2023 54 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy đã ban hành công văn số 679, ngày 10/2/2014 để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để nghiên cứu, quán triệt.

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các văn bản của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản, nhất là Chỉ thị số 33 được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện thông qua các hình thức bảo đảm thiết thực, hiệu quả như: Hội nghị tập huấn, thông tin thời sự, các cuộc họp đảng bộ, chi bộ; xây dựng các bản tin giới thiệu quy định của pháp luật; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng…

Đồng chí Bùi Ngọc Lam phát biểu tại buổi làm việc

Cùng đó, Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đôn đốc, hướng dẫn việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong các kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã chú trọng kiểm tra, giám sát, thanh tra về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Quá trình thực hiện phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm trong thực hiện quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; đề cao vai trò của MTTQ các cấp, tổ chức đoàn thể, cơ quan truyền thông và nhân dân trong giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.


Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại buổi làm việc.

Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh không có cơ quan, tổ chức, đơn vị không chấp hành việc kê khai tài sản, thu nhập hay không tổ chức việc công khai bản kê khai. Việc triển khai kê khai, công khai tài sản thu nhập được thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập dần đi vào nền nếp, giúp cán bộ, đảng viên,  công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm trong giám sát người thuộc diện kê khai, phát huy tinh thần tự giác, trung thực của người thực hiện kê khai đúng quy định.

Theo Báo Bắc Giang