Đối thoại với doanh nghiệp về giải quyết TTHC trong lĩnh vực quản lý ngoại hối

Thứ Năm, 20 Tháng Tư, 2023 34 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Sáng 20/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị đối thoại với 60 doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngoại hối năm 2023.

Sáng 20/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị đối thoại với 60 doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngoại hối năm 2023.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Tại đây, đại diện các DN được phổ biến nội dung thực hiện Thông tư số 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của NHNN Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của DN.

Theo đó, NHNN Chi nhánh tỉnh hướng dẫn các DN khai báo báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ nước ngoài ngắn hạn không được Chính phủ bảo lãnh. Để tránh vi phạm quy định trong lĩnh vực ngân hàng, các DN thực hiện nghiêm báo cáo bằng văn bản cho NHNN Chi nhánh tỉnh, TP nơi bên đi vay đặt tại trụ sở chính.

Nội dung báo cáo gồm các khoản vay nước ngoài ngắn hạn; ngày rút vốn của các khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa; điều chỉnh tăng, giảm khác của dư nợ… Báo cáo này phải gửi chậm nhất vào ngày mùng 5 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo.

Cùng với các nội dung trên, trước các câu hỏi của DN tại hội nghị, NHNN Chi nhánh tỉnh tập trung hướng dẫn, trả lời về quy định mới trong xử phạt vi phạm hành chính đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Cụ thể các DN sẽ bị phat 20-30 triệu đồng khi thực hiện không đúng quy định của pháp luật về TTHC đối với các thủ tục: Chấp nhận chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư; việc đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài, khoản phát hành trái phiếu quốc tế…

Phạt từ 80-100 triệu đồng đối với hành vi cung ứng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền đối với các giao dịch liên quan đến khoản vay nước ngoài; khoản cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam…