Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 9 ước tăng hơn 11,7%

Thứ Tư, 20 Tháng Chín, 2023 84 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Theo Sở Công Thương, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tháng 9 tiếp tục có sự tăng trưởng nhờ sự hồi phục mạnh mẽ của các doanh nghiệp (DN).

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) tháng 9 ước đạt 53.418 tỷ đồng, tăng 11,7% so với tháng trước; 9 tháng đạt 381.950 tỷ đồng, tăng 20,4 % so cùng kỳ, đạt 75,2% kế hoạch năm.

Trong đó, khu vực DN nhà nước đạt 8.127 tỷ đồng, tăng 9,8%; đạt 82,9% kế hoạch; khu vực DN ngoài nhà nước đạt 56.908 tỷ đồng, tăng 38,6%; đạt 126,5% kế hoạch; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 316.915 tỷ đồng, tăng 18%, đạt 70% so với kế hoạch.

Công ty TNHH JA Solar, Khu công nghiệp Quang Châu đang đầu tư mở rộng quy mô.

Có được kết quả trên là do các DN hồi phục mạnh mẽ, tuyển dụng nhân lực lớn, góp phần tăng sản lượng sản phẩm, tăng trưởng cao. Cùng đó, tỉnh tập trung rà soát, tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và những khó khăn, vướng mắc của DN; kịp thời thông tin, hỗ trợ DN.

Vì vậy, đa số DN duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, trong đó nhiều DN FDI tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá như: Các DN thuộc Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải; DN sản xuất pin năng lượng mặt trời và DN ngành cơ khí, chế tạo; đặc biệt có nhiều dự án, DN đầu tư, mở rộng đi vào sản xuất tạo ra năng lực mới cho tỉnh như: Công ty Luxshare Quang Châu nâng cấp mở rộng; nhà máy sản xuất chất bán dẫn Hana Micron Vina (đây là dự án sản xuất chất bán dẫn đầu tiên tại miền Bắc)…

Sản xuất công nghiệp đã đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tính chung 9 tháng tăng trưởng kinh tế đạt 12,04%. Trong đó, công nghiệp – xây dựng tăng 15,21% (công nghiệp tăng 16,37%, xây dựng tăng 5,21%); dịch vụ tăng 6,02%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,51%, thuế sản phẩm tăng 6,25% .

Theo Báo Bắc Giang