GIẢI PHÁP CẢI THIỆN THỨ HẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, NGÀNH 2023 TẠI CỤC THUẾ BẮC GIANG

Thứ Năm, 13 Tháng Tư, 2023 188 lượt xem Chia sẻ bài viết:
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, công chức, viên chức Cục thuế tỉnh đã được nghe ông Dương Thanh Sơn, Giám đốc Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang làm rõ các vấn đề đang vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện tại cơ quan; phân tích nguyên nhân các chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở vẫn ở mức trung bình và thấp và thảo luận về các biện pháp nhằm cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Cục năm 2023.

Ông Dương Thanh Sơn, Giám đốc Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang phân tích kết quả DDCI

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng đã quán triệt đây là hội nghị rất quan trọng, qua hội nghị nhằm phân tích, đánh giá, xác định các hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế trong thực hiện chỉ số DDCI bị giảm điểm trong năm 2022; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các phòng, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ các chỉ số DDCI; xác định các giải pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả đánh giá DDCI trong thời gian tới; tăng cường trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh vì sự phát triển của doanh nghiệp và phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng phát biểu tại hội nghị

Đại diện lãnh đạo Cục thuế tỉnh đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng khẳng định việc tiếp tục cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trong thời gian tới, Cục sẽ tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện công khai, minh bạch danh sách các loại tài liệu, hồ sơ được khai thác, cung cấp theo quy định của pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Cục; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được tiếp cận, sử dụng thông tin trong lĩnh vực Thuế; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công vụ; Đẩy mạnh chất lượng hoạt động của Trang thông tin của Cục; Công khai, duy trì số điện thoại đường dây nóng, hòn thư góp ý, địa chỉ email, chuyên mục kiến nghị phản ánh trên Trang thông tin của Cục; Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phát huy tính năng động, sáng tạo của công chức, viên chức trong quá trình thực thi chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh và đề ra các giải pháp cụ thể để cải thiện năng lực cạnh tranh, nâng cao chỉ số DDCI của Cục thuế năm 2023.

Đỗ Thạch Mạnh đưa tin.