Giảm thời gian, tăng hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Sáu, 8 Tháng Chín, 2023 26 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh là nơi tiếp xúc trực tiếp và giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, công dân. Những thủ tục có thời gian giải quyết dài ngày, thành phần hồ sơ phức tạp đều được Trung tâm kiến nghị, phối hợp với các sở, ngành rà soát, đề xuất cắt giảm.

Rút ngắn thời gian giải quyết

Tỉnh Bắc Giang được Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) đánh giá là địa phương chủ động trong việc rà soát, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC. Đồng thời cắt giảm thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC. Được biết, hằng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết tối thiểu 20-30% đối với thủ tục có thời hạn từ 15 ngày làm việc trở lên, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ TTHC. Ảnh: Cán bộ một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn người dân thực hiện TTHC.

Trung tâm PVHCC tỉnh phối hợp với Phòng Nội chính – Kiểm soát TTHC (Văn phòng UBND tỉnh) rà soát, lập danh mục các TTHC cắt giảm thời gian giải quyết của các sở, ngành. Theo ông Nguyễn Văn Duẩn, Giám đốc Trung tâm, trên cơ sở đề xuất các TTHC cắt giảm của các sở, ngành trước đó và qua theo dõi quy trình giải quyết hồ sơ trên hệ thống, Trung tâm đề xuất rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết ở một số thủ tục.

Đặc biệt là các thủ tục liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, cấp phép xây dựng… Bởi có những thủ tục tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn rất cao nên được đề nghị giảm 20%, thậm chí 60% so với trước đó.

Quá trình làm việc, Trung tâm PVHCC tỉnh, Phòng Nội chính – Kiểm soát TTHC đã trao đổi, thống nhất với các sở, ngành liên quan. Qua đó vừa bảo đảm tỷ lệ cắt giảm, vừa đáp ứng hiệu quả công việc. Kết quả, giai đoạn 2021-2022, toàn tỉnh rà soát 245 TTHC, trong đó đề xuất, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa 43 TTHC, chủ yếu tập trung vào vấn đề: Cắt bỏ các giấy tờ hồ sơ không cần thiết, đơn giản hóa, mẫu hóa tờ đơn, tờ khai.

Năm 2022, tỉnh đã cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết TTHC so với quy định hiện hành ở 277 TTHC, nhất là các TTHC liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh như đăng ký thành lập doanh nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, cấp phép xây dựng.

Riêng năm 2022, tỉnh đã cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết TTHC so với quy định hiện hành ở 277 TTHC, nhất là các TTHC liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh như đăng ký thành lập doanh nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, cấp phép xây dựng.

Đơn cử như Sở Y tế có 21/24 TTHC cắt giảm đạt từ 30 – 50% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành. Ban Quản lý các KCN tỉnh có 11/24 thủ tục được cắt giảm từ 30 – 50%; trong đó thủ tục “báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài” rút ngắn tiếp từ 7 ngày xuống còn 2 ngày, giảm 50% so với quy định của T.Ư.

Nỗ lực nâng tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn

Năm 2023, Trung tâm PVHCC tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát danh mục các thủ tục có thể cắt giảm, đơn giản hóa. Đặc biệt chú trọng việc nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn, thay vì chỉ giảm thời gian chờ xử lý hồ sơ. Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất đơn giản hóa 3 TTHC của lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản; chăn nuôi và thú y. Cùng đó, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 6 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý.

Các quyết định được niêm yết công khai tại Trung tâm PVHCC tỉnh, Cổng thông tin điện tử của đơn vị bằng bản giấy và mã QR. Kết quả giải quyết hồ sơ trước hạn của Sở đạt hơn 95%.

Theo ông Lê Bá Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đích hướng đến cuối cùng của CCHC là thuận lợi, hiện đại và hiệu quả. Bởi vậy mà cùng với yêu cầu cán bộ chuyên môn rà soát, giảm thời gian chờ đợi cho tổ chức, công dân thì Sở yêu cầu nâng cao chất lượng giải quyết. Từ đó vừa giảm áp lực về thời gian cho cán bộ, vừa tăng sự hài lòng của người dân khi hồ sơ được trả đúng và trước hạn.

Sau 7 năm hoạt động, mô hình của Trung tâm PVHCC tỉnh đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần vào thành công chung của tỉnh trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sự hài lòng và xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2022 đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố (tăng 29 bậc so với năm 2021); Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố (tăng 3 bậc so với năm 2021); Bắc Giang có 3 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước lĩnh vực “Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số”.

Từ đầu năm đến nay, dù lượng hồ sơ tiếp nhận lớn song tỷ lệ trả kết quả trước hạn tại Trung tâm PVHCC tỉnh đạt 99%. Tỷ lệ hài lòng của người dân khi giao dịch đạt hơn 95%, đặc biệt, các tiêu chí về cơ sở vật chất, sự thuận lợi, thái độ của cán bộ, công chức đều đạt điểm cao.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trung tâm PVHCC tỉnh tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức và phục vụ người dân, doanh nghiệp đến liên hệ, giải quyết TTHC. Tăng cường theo dõi, kiểm soát chặt chẽ quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC của các sở, cơ quan, đơn vị cả trên thực tế và hệ thống phần mềm.

Đôn đốc, kiểm tra các trường hợp hồ sơ quá hạn, phải bổ sung để có phương án khắc phục. Duy trì phỏng vấn định kỳ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC tại Trung tâm; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Phối hợp rà soát TTHC đủ điều kiện giải quyết “5 tại chỗ” và quy trình điện tử đưa ra thực hiện tại Trung tâm PVHCC và bộ phận một cửa cấp huyện.

Theo Báo Bắc Giang