Giới thiệu chung:

  • Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đô Bắc Giang bắt đầu hoạt động ngày 12/04/2007, có tên giao dịch là Công ty TNHH Thành Đô
  • Mã số thuế: 2400375134
  • Địa chỉ: Cụm công nghiệp, đường Cầu Cháy, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
  • Đại diện pháp luật: Mr. Giáp Văn Đô
  • Giám đốc: Mr. Giáp Văn Đô