Hội nghị “Gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2023

Thứ Ba, 6 Tháng Sáu, 2023 73 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Nhằm nắm bắt kịp thời và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị “Gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2023”.