Danh sách hội viên xem chi tiết tại đây

DOANH SÁCH HỘI VIÊN VÀNG

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG tinh thần đoàn kết, giao lưu và chia sẻ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang