Hướng dẫn thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng theo Nghị định số 35 của Chính phủ

Thứ Sáu, 20 Tháng Mười, 2023 59 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Sáng 19/10, Sở Xây dựng Bắc Giang tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định số 35) và một số văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng mới ban hành. Đối tượng được tập huấn là cán bộ, công chức một số sở, ngành liên quan thuộc UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, TP và UBND cấp xã.

Đồng chí Tống Thị Hạnh chia sẻ những nội dung chính của Nghị định số 35.

Theo Sở Xây dựng, từ năm 2021 đến nay, Chính phủ đã ban hành một số văn bản pháp luật mới về đầu tư xây dựng; lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản; lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; hoạt động xây dựng; cùng nhiều văn bản khác có liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Nhà ở…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực thi pháp luật, đặc biệt là một số Nghị định của Chính phủ còn phát sinh những vướng mắc, bất cập. Do vậy, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị định số 35, nhằm tiếp tục thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, thúc đẩy các thành phần kinh tế khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển KT-XH; tăng cường phân cấp trong quản lý nhà nước gắn với công tác kiểm tra, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan ở T.Ư và địa phương; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Tại đây, các đại biểu được nghe đồng chí Tống Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng chia sẻ những nội dung chính của Nghị định số 35, cụ thể: Về quan điểm của Đảng trong xây dựng Nghị định; nhóm chính sách trong Nghị định; bố cục, phạm vi sửa đổi, bổ sung của Nghị định; những điểm mới cơ bản của Nghị định… Đại diện Sở Xây dựng thông tin nội dung một số văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng mới ban hành.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo đó, Nghị định số 35 gồm 17 Điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của 13 Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng ban hành trước đó, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2023.

Nghị định số 35 cũng quy định về kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng; nguyên tắc thực hiện các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực xây dựng.

Đồng thời, bãi bỏ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị; bãi bỏ một phần Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Nghị định số 35 cũng quy định về nội dung xử lý chuyển tiếp thực hiện theo quy định tại Nghị định này. Các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật có nội dung không phù hợp với Nghị định số 35 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 35 kể từ ngày 20/6/2023.

Qua tập huấn, các cán bộ, công chức, lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng được cập nhật thông tin, quy định mới nhất liên quan đến đến lĩnh vực xây dựng để áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Theo Báo Bắc Giang