Huyện Yên Thế tổ chức hội nghị kiểm điểm kết quả thực hiện công tác CCHC, ISO, DDCI năm 2022 và Quý I năm 2023

Thứ Sáu, 7 Tháng Tư, 2023 82 lượt xem Chia sẻ bài viết:
Sáng ngày 07/4, UBND Huyện Yên thế đã tổ chức hội nghị kiểm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), ISO, DDCI năm 2022, Qúy I năm 2023. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đợn vị trực thuộc UBND huyện; thành viên BCĐ CCHC; lãnh đạo Công an huyện; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Điện lực huyện Yên Thế; Bưu điện huyện; Chi cục Thuế khu vực Tân Yên – Yên Thế; Bảo hiểm xã hội huyện; Chủ tịch UBND, công chức phụ trách công tác CCHC, ISO các xã, thị trấn. 
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn chủ trì hội nghị

Năm 2022, công tác CCHC Nhà nước được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Việc giải quyết TTHC có tỷ lệ trả kết quả đúng và trước hạn cao so với hồ sơ đang giải quyết trong thời hạn; không có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan. Bộ phận Một cửa từ huyện đến xã, thị trấn đảm bảo khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp. Tỷ lệ hồ sơ được tổ chức, công dân nộp qua dịch vụ công trực tuyến ngày càng cao, vượt 19,32% tại cấp huyện và 24,2% tại cấp xã so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Tuy nhiên, chỉ số CCHC của huyện đứng ở vị trí thấp trong số các huyện, thành phố của tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là do việc tham mưu tổ chức thực hiện của các cơ quan chuyên môn chưa thực sự hiệu quả, chưa có giải pháp đột phá trong công tác CCHC; các cơ quan được giao chủ trì các tiêu chí còn chậm đổi mới, chưa đề xuất, tham mưu được những sáng kiến, giải pháp mới trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như các tiêu chí thành phần liên quan trực tiếp đến chỉ số CCHC; một số cơ quan của tỉnh trên địa bàn huyện giải quyết TTHC còn rườm rà, chậm, muộn, hướng dẫn người dân chưa tận tình, chu đáo để số hồ sơ phải trả lại nhiều. Đối với các xã, thị trấn, việc chỉ đạo tự kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm điểm kết quả giải quyết TTHC chưa thường xuyên, dẫn đến còn nhiều hồ sơ quá hạn giải quyết; chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc số hóa hồ sơ giải quyết TTHC tại chỗ theo đúng quy trình. Đối với công tác ISO năm 2022, huyện Yên Thế xếp loại Khá.

Trưởng Phòng Nội vụ huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC, ISO năm 2022

Quý I năm 2023, với sự quyết tâm cao trong tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, công tác CCHC của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan cần quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác CCHC nói chung, nhiệm vụ chuyên môn nói riêng.

Trong đó đặc biệt lưu ý chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm đã được Chủ tịch UBND huyện và ngành dọc cấp trên giao. Quan tâm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; giải quyết TTHC đảm bảo đúng và trước hạn; tăng cường triển khai tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tuyến; thu phí, lệ phí qua DVC,…; thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số,…  Tham mưu với UBND huyện ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành; duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tham mưu tích cực công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra nội vụ, kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra việc thực hiện mô hình chính quyền thân thiện; tham mưu xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm nếu có. Tổng hợp báo cáo, tổng hợp kết quả chấm điểm công tác CCHC cấp xã, cấp huyện theo đúng quy định,…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trưởng phòng Phòng TC-KH báo cáo kết quả thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022; giải pháp khắc phục, hương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Các đại biểu được nghe ông Dương Thanh Sơn, Giám đốc Trung tâm tư vấn và hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang giới thiệu, phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nâng cao chỉ số DDCI năm 2022 của huyện và tư vấn những giải pháp thực hiện năm 2023.

Giám đốc Trung tâm tư vấn và hỗ trợ DN tỉnh Bắc Giang tư vẫn giải pháp nâng cao chỉ số DDCI

Năm 2022, với quyết tâm cao, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo nhiều giải pháp của cả hệ thống chính trị, Yên Thế đã nhanh chóng khống chế và đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, khôi phục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; thành công chung đó có đóng góp không nhỏ của những nỗ lực liên tục về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố (DDCI). Năm 2022, theo kết quả đánh giá, huyện Yên Thế đạt 52,08 điểm (tăng 13,76 điểm so với năm 2021 và nâng thứ hạng lên vị trí thứ 8/10 huyện, thành phố). Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện đã giúp khơi thông, kết hợp hài hòa, hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nhiều giải pháp đã được thực hiện hiệu quả như: tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, doanh nhân; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC và thực hiện tái cấu trúc quy trình giải quyết nhằm cắt giảm thời gian giải quyết TTHC cho doanh nghiệp, người dân; thái độ ứng xử, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã dần nâng cao,…

Tuy nhiên, công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế: Kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực chưa có nhiều cải thiện, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; tình trạng trả lại hồ sơ không đúng quy định, giải quyết TTHC chậm, quá hạn vẫn còn xảy ra; tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” thiếu tích cực, chủ động trong việc hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là trong các thủ tục về đầu tư, đất đai,… Cá biệt vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức có hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ,… Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trong thực hiện một số nhiệm vụ vẫn còn hạn chế,…

Kết luận nội dung về việc nâng cao chỉ số DDCI, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn yêu cầu Phòng TC-KH chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, trên cơ sở thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp để nâng hạng DDCI của huyện; tập trung cải thiện, giữ vững các chỉ số có điểm cao; nâng điểm số các chỉ số thành phần được đánh giá thấp trong năm 2022, đặc biệt là các chỉ số thành phần như: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; cạnh tranh bình đẳng; chi phí không chính thức; chi phí thời gian; tính năng động, sáng tạo và hiệu quả hoạt động của chính quyền; vai trò người đứng đầu,… Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trong 9 chỉ số thành phần có nhiệm vụ nghiên cứu, bám sát nhiệm vụ cải thiện chỉ số DDCI năm 2023 để xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện đạt mục tiêu đề ra./.