Kế hoạch vận động ủng hộ giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thứ Tư, 28 Tháng Tư, 2021 60 lượt xem Chia sẻ bài viết:

 

Thưc hiện Kế hoạch số 01-/KH-QTTh ngày 21/01/2020 của Quỹ Từ thiện của doanh nghiệp tỉnh về Kế hoạch hoạt động năm 2021; Hội đồng Quản lý Quỹ xây dựng Kế hoạch phát động ủng hộ giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm bằng tình cảm, tình thương và trách nhiệm ủng hộ đóng góp cho Quỹ Từ thiện của doanh nghiệp để giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

 1. Yêu cầu

Việc vận động ủng hộ mang ý nghĩa nhân văn, thiết thực, động viên khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự nguyện ủng hộ.

Việc quản lý, sử dụng Quỹ phải đảm bảo đúng quy định của Điều lệ, đúng pháp luật. Tổ chức trao tặng, hỗ trợ kinh phí đúng đối tượng.

 1. TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG
 2. Vận động tặng quà 50 học sinh nghèo tại các trường học ở 10 huyện, thành phố trong tỉnh nhân dịp tổng kết năm học và khai giảng năm học mới.

– Mỗi huyện, thành phố lựa chọn 5 cháu.

– Thời gian: tháng 5, 9/2021.

– Số tiền hỗ trợ: 20 triệu đồng/ cháu. Tổng số tiền hỗ trợ là 01 tỷ đồng.

 1. Vận động hỗ trợ xây 30 nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 9 huyện trong tỉnh.

– Thời gian: các tháng trong năm 2021.

– Số tiền hỗ trợ: 50 triệu/nhà. Tổng số tiền hỗ trợ là 1,5 tỷ.

 1. Vận động ủng hộ, tặng quà 50 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo ở các bệnh viện của 10 huyện, thành phố trong tỉnh.

– Thời gian: từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021

– Số tiền hỗ trợ: 30 triệu/người. Tổng số tiền hỗ trợ 1,5 tỷ đồng.

 1. Vận động ủng hộ 50 đối tượng chính sách đặc biệt khó khăn ở 10 huyện, thành phố trong tỉnh.

– Mỗi huyện, thành phố lựa chọn 5 đối tượng

– Thời gian: các tháng trong năm 2021.

– Số tiền hỗ trợ: 20 triệu/người. Tổng số tiền hỗ trợ là 01 tỷ đồng.

 1. Hưởng ứng các cuộc vận động do UBMTTQ tỉnh phát động và ủng hộ các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn…

– Thời gian: theo UBMTTQ tỉnh phát động.

– Tổng số tiền ủng hộ: dự kiến trên 30 tỷ đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Giao văn phòng Quỹ Từ thiện của doanh nghiệp tỉnh là bộ phận thường trực tiếp nhận, quản lý và tham mưu Hội đồng Quản lý Quỹ rà soát, xác minh, lập danh sách tặng quà đúng đối tượng được hỗ trợ. Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệptỉnh triển khai kế hoạch này đến các Hội doanh nghiệp huyện, thành phố, các doanh nghiệp hội viên để vận động ủng hộ và cùng Quỹ tặng quà các đối tượng theo Kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ.
 2. Các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban giám đốc Quỹ tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra.

Xem chi tiết tại đây./.