Khơi dậy khát vọng cống hiến của đội ngũ doanh nhân

Thứ Bảy, 4 Tháng Mười Một, 2023 93 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Giữa những ngày tháng 10, cùng với doanh nhân cả nước, doanh nhân tỉnh Bắc Giang nhận được tin vui, đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là một “món quà” đặc biệt được gửi tới giới doanh nhân. 

Doanh nhân tăng cả chất và lượng

Hiện nay, Việt Nam có gần 1 triệu doanh nghiệp (DN), 31 nghìn hợp tác xã (HTX) và hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Nghị quyết 41-NQ/TW không phải là văn kiện đầu tiên của Bộ Chính trị về doanh nhân. Cách đây 12 năm, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Doanh nhân Lưu Tiến Chung (ngoài cùng bên phải), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh giới thiệu các sản phẩm của công ty. Ảnh: Nguyễn Hưởng.

Vào năm 2011, tỉnh Bắc Giang chỉ có 3,1 nghìn DN, 544 HTX và khoảng 5 nghìn hộ kinh doanh cá thể với khoảng 20 nghìn doanh nhân. Đội ngũ doanh nhân của tỉnh lúc đó còn nhỏ bé, tỷ lệ được đào tạo chính quy thấp, trình độ quản lý DN, hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Sau khi Nghị quyết số 09-NQ/TW được ban hành, cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Giang đã đã thay đổi tư duy, nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, tỉnh tập trung cao cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện cho các DN phát triển. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên tham gia những buổi cafe doanh nhân, đối thoại trực tiếp với DN. Tỉnh chú trọng nâng cao trách nhiệm thực thi và đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, kiên quyết chống những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu DN. Nhờ vào những biện pháp quyết liệt đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bắc Giang vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc vào năm 2022.

Bắc Giang đã thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển DN nhỏ và vừa, quan tâm hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể phát triển thành DN theo Luật DN. Hỗ trợ doanh nhân xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với DN; nâng cao khả năng tiếp cận thị trường trong nước và nước ngoài thông qua các chương trình xúc tiến thương mại cụ thể, thực chất.

Chú trọng cung cấp kiến thức pháp luật, thông tin về thị trường, khoa học công nghệ cho DN, đặc biệt giúp đỡ DN đẩy mạnh chuyển đổi số. Hằng năm, tỉnh đều tổ chức tôn vinh các doanh nhân, DN sản xuất, kinh doanh giỏi, có trách nhiệm đóng góp cho an sinh xã hội. Trong 12 năm qua, đã có 2 doanh nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”; 3 doanh nhân được vinh danh là “Công dân Bắc Giang ưu tú”; 85 DN và 60 doanh nhân được vinh danh là DN, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh; hàng nghìn lượt doanh nhân, DN được tặng Bằng khen của các cơ quan T.Ư và của tỉnh.

Đến tháng 9/2023, toàn tỉnh có 15.370 DN (tăng gần 500% so với năm 2011); 1.090 HTX (tăng 200% so với năm 2011); 126 nghìn hộ kinh doanh cá thể (tăng hơn 250% so với năm 2011), với số lượng doanh nhân ước tính khoảng 100 nghìn người (tăng hơn 500% so với năm 2011). Trình độ của đội ngũ doanh nhân đã được nâng lên cả về quản trị DN và hiểu biết pháp luật; đã xuất hiện một số doanh nhân, DN tầm cỡ trong khu vực.

Nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP trong nhóm 15 tỉnh, TP đứng đầu cả nước và đứng đầu vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Nghị quyết 41-NQ/TW đã xác định: “Đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Nghị quyết 41-NQ/TW đã xác định: “Đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh”. Đây là sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước với giới doanh nhân, cũng là sự kỳ vọng, tin tưởng giao cho giới doanh nhân nhiệm vụ nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Để thực hiện tốt Nghị quyết 41-NQ/TW, xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân của tỉnh trong tình hình mới, một số nhiệm vụ, giải pháp trước mắt cần thực hiện như: Triển khai ngay việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết 41-NQ/TW đến cấp chi bộ; giao cho các tổ chức hội DN trên địa bàn phổ biến đến các hội viên của tổ chức mình.

Tổ chức tuyên tuyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước và của tỉnh. Đồng thời tuyên truyền, vận động đội ngũ doanh nhân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, sứ mệnh, kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; không hình sự hóa quan hệ kinh tế; bảo đảm khuôn khổ pháp luật ổn định, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, bình đẳng, nhất là trong tiếp cận nguồn lực về đất đai, tài chính, công nghệ. Rà soát, tránh các cuộc thanh tra chồng chéo; cương quyết xử lý các hành vi gây cản trở, khó khăn cho DN. Khắc phục ngay tình trạng cán bộ những nhiễu, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Có chính sách đột phá để hình thành, phát triển DN nội địa, xây dựng DN quy mô lớn, có vai trò kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Xây dựng và ban hành đề án kết nối DN đầu tư trực tiếp nước ngoài và DN nội địa. Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã hội, nhất là trong các lĩnh vực mới và trong thế hệ trẻ. Có chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển doanh nhân nữ, doanh nhân trẻ, doanh nhân dân tộc thiểu số. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng các nội dung về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp, quản trị kinh doanh hiện đại, kiến thức pháp luật.

Nguyễn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh