Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua 5 dự thảo nghị quyết

Thứ Năm, 19 Tháng Mười, 2023 61 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Sáng 19/10, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp này HĐND tỉnh đã thông qua 5 dự thảo nghị quyết.

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp.

Các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Lục Ngạn, Việt Yên, Hiệp Hòa.

Khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh: Nhằm tiếp tục thực hiện các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết HĐND tỉnh, kỳ họp lần này, HĐND tỉnh thảo luận, quyết định các nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế – ngân sách.

Đây là các nghị quyết tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh triển khai thuận lợi các hoạt động điều hành, đáp ứng tình hình thực tiễn và nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự họp nghiên cứu, thảo luận kỹ trước khi biểu quyết.

Về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 bầu, đồng chí Lê Thị Thu Hồng cho biết, việc chuẩn bị cho công tác lấy phiếu tín nhiệm đã được Thường trực HĐND tỉnh triển khai nghiêm túc theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai minh bạch đánh giá đúng thực chất, góp phần tăng cường niềm tin của cử tri và Nhân dân.

Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc thay mặt cử tri, thay mặt Nhân dân thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm đối với người được HĐND tỉnh bầu qua việc ghi phiếu.

Tiếp đó, kỳ họp nghe đồng chí Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình dự thảo nghị quyết; đại diện Ban Kinh tế – Ngân sách (HĐND tỉnh) báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Tại kỳ họp, các đại biểu đều đồng tình, thống nhất cao về ý nghĩa, sự cần thiết của việc xây dựng, ban hành các nghị quyết.

Kết quả, 100% đại biểu biểu quyết thông qua 4 dự thảo gồm: Nghị quyết thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang các mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị thị trấn Chũ, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000; Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hòa Yên, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo Nghị quyết số 96/NQ-UBTVQH ngày 23/6/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Căn cứ quy định, Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 là 26 đại biểu. Bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng các ban của HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND tỉnh.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh: Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã cho ý kiến và thông qua 5 dự thảo nghị quyết, trong đó có 4 dự thảo nghị quyết về phát triển KT-XH và 1 dự thảo Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu với sự đồng thuận cao của 100% đại biểu.

Các nghị quyết về KT – XH được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, ngành chủ động trong điều hành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các huyện, TP triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả đối với các danh mục dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, mục đích sử dụng rừng; khẩn trương thực hiện các thủ tục thành lập, chấp thuận đầu tư, xây dựng hạ tầng theo quy định của pháp luật nhằm tạo thêm quỹ đất công nghiệp để thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Để tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết về phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2023, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH, thu chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2023 để có các biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND đã thông qua.

Thường trực HĐND tỉnh sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, kịp thời công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm trên phương tiện thông tin đại chúng; báo cáo BTV Tỉnh ủy và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Thường trực HĐND các huyện, TP chủ động báo cáo cấp ủy cùng cấp các vấn đề liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND cấp huyện bầu; chuẩn bị và tổ chức thực hiện một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của BTV Tỉnh ủy.

Theo Báo Bắc Giang