Ký kết thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Thứ Năm, 21 Tháng Chín, 2023 84 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chiều 21/9, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Agribank Chi nhánh tỉnh), Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh công tác chuyển đổi số (CĐS) trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng cho tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Mục đích của việc ký thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình CĐS, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của tỉnh là xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Theo đó, Agribank Chi nhánh tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tập huấn cho cán bộ Đoàn cơ sở, đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về CĐS, tư vấn, hỗ trợ các thủ tục liên quan đến CĐS trong lĩnh vực kinh tế; cung cấp các kỹ năng kinh doanh, khởi nghiệp trên nền tảng số cho thanh niên.

Đồng thời hỗ trợ cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động thực hiện Đề án CĐS của tỉnh; tư vấn, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng để phục vụ cho hoạt động của các tổ chức Đoàn trong tỉnh.

Agribank Chi nhánh tỉnh cung ứng vốn tín dụng và các sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng phù hợp dành cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp do đoàn viên, thanh niên làm chủ với lãi suất và phí hợp lý trên cơ sở tuân thủ các quy định của Agribank trong từng thời kỳ…

Tỉnh đoàn phối hợp, tạo điều kiện để Agribank Chi nhánh tỉnh tiếp cận, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của Agribank tới tổ chức Đoàn cơ sở trên địa bàn; mở tài khoản tiền gửi thanh toán và ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng.

Hỗ trợ Agribank Chi nhánh tỉnh trong công tác truyền thông về các chương trình tín dụng ưu đãi, sản phẩm dịch vụ ngân hàng thông qua các kênh quảng bá của tổ chức Đoàn, hội các cấp.

Đồng thời phối hợp với Agribank Chi nhánh tỉnh phát triển đội ngũ cộng tác viên nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên được trải nghiệm thực tế, tăng kinh phí hoạt động cho các tổ chức Đoàn cơ sở thông qua việc hỗ trợ phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng gắn liền với CĐS…

Theo Báo Bắc Giang