Một số hình ảnh Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2023

Thứ Sáu, 20 Tháng Mười, 2023 268 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Ông Bùi Văn Hạnh – Chủ tịch và ông Nguyễn Cường – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng phụ nữ Văn phòng cơ quan Hiệp hội

Chi bộ Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng đảng viên nữ

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng phụ nữ Văn phòng cơ quan Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh