Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thứ Hai, 16 Tháng Mười, 2023 24 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Sáng 16/10, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là tổ công tác) tổ chức phiên họp thứ hai theo hình thức trực tuyến để đánh giá tình hình và kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN) tại các bộ, ngành, địa phương. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng tổ công tác chủ trì phiên họp.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Tổ phó tổ công tác: Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Thời gian qua, việc thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu đã gắn kết với chuyển đổi số theo hướng người dân, DN chỉ cung cấp thông tin một lần.

Chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, DN được cải thiện. Nhiều địa phương đã tích cực thực hiện các giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, giảm thời gian chờ đợi của người dân.

Thực hiện Đề án 06, 15 bộ, ngành và 63 địa phương đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công như: Xác thực, định danh, bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Từ đầu năm đến hết tháng 9/2023, cả nước đã tiếp nhận và xử lý tra cứu, xác thực thông tin cho 1,2 tỷ lượt trường hợp, đồng bộ thông tin công dân cho 536 triệu lượt trường hợp. Qua đó giúp tiết kiệm chi phí thực hiện các thủ tục kiểm tra xác minh, sao in hồ sơ, giấy tờ tùy thân. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của các bộ, ngành khoảng 80,7% (tăng 1,5 lần so với năm 2022), của địa phương khoảng 63,5% (tăng 1,8 lần so với năm 2022) trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Bên cạnh kết quả tích cực, các đại biểu cũng chỉ rõ những hạn chế và phân tích, đánh giá nguyên nhân. Đó là quy định TTHC trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm. Chưa phát huy được vai trò của cải cách, tiềm năng của dữ liệu trong việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao năng suất lao động. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, chưa lấy người dùng làm trung tâm. Công tác phát hiện, xử lý khó khăn, vướng mắc trong thực hiện còn chậm. Hạ tầng công nghệ thông tin còn yếu, thiếu đồng bộ.

Để nâng cao chất lượng cải cách TTHC, cung cấp dịch vụ công, các đại biểu thống nhất giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đối với công tác thể chế, cần thực hiện ngay việc cải cách TTHC, phân cấp, phân quyền, đánh giá tác động chính sách và tham vấn đối tượng thực hiện trong quá trình xây dựng thể chế; kịp thời nắm bắt, xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, DN; tiếp tục hoàn thiện quy định thực hiện TTHC đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu về chất lượng phục vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu và xin lỗi người dân, DN đối với các trường hợp để xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. Tập trung tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm.

Hoàn thành các giải pháp kỹ thuật, hạ tầng để thực hiện kết nối, tích hợp Hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý (VNeID) với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh. Phấn đấu đưa vào sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID trong thực hiện TTHC, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử trước ngày 1/7/2024.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, hoàn thành việc tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh đối với các dịch vụ công thuộc thẩm quyền thực hiện.

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đúng quy định của Chính phủ. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC, nhất là các nhóm TTHC, dịch vụ công liên thông. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; người đứng đầu thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân, DN. Tập trung hoàn thành xây dựng, trình cấp có thẩm quyền quy định miễn hoặc giảm phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của bộ phận một cửa; ưu tiên bố trí nhân lực, kinh phí cho nhiệm vụ cải cách TTHC, chuyển đổi số.

Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị từng cấp, ngành phải xem đây là việc quan trọng, tập trung triển khai các giải pháp đổi mới thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, DN. Trước hết phải thay đổi thói quen của bản thân; có biện pháp linh hoạt, cách ứng xử phù hợp trước sự việc khó. Đồng chí nhấn mạnh nơi nào người đứng đầu quan tâm thì nơi đó làm tốt và ngược lại. Bởi vậy người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao vai trò, trách nhiệm.

Các bộ, địa phương rà soát quy trình cũ, xây dựng quy trình mới thực sự minh bạch, tránh phát sinh những thủ tục rườm rà, không cần thiết. Quá trình triển khai nhiệm vụ cần linh hoạt, rà soát, xác định việc nào ưu tiên trước để tập trung. Tăng cường công tác phối hợp, xây dựng quy chế thực hiện cụ thể nhằm xác định rõ việc, rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Các hệ thống đang triển khai cần được bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu. Khẩn trương rà soát, cắt giảm các dịch vụ công không phát sinh hồ sơ trong 3 năm trở lại đây.

Đồng chí mong muốn các bộ, ngành, địa phương quan tâm bố trí nhân lực đủ năng lực, phẩm chất thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường quan tâm, kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ; thực hiện hiệu quả Đề án 06. Thường xuyên lắng nghe ý kiến người dân, DN để kịp thời hoàn chỉnh các nội dung công việc. Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, DN, phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Theo Báo Bắc Giang