Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

Thứ Tư, 1 Tháng Hai, 2023 55 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Sáng 1/2, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh diễn ra buổi họp báo trực tuyến phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.

Chủ trì tại điểm cầu T.Ư có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 T.Ư; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: CTV

Buổi họp báo được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, TP trong cả nước. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có đồng chí Bùi Thế Chung, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và lãnh đạo các khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh.

Tại buổi họp báo, đại diện ban tổ chức đã thông báo kế hoạch Cuộc thi. Theo đó, Cuộc thi lần này là sự tiếp nối thành công của hai Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2021, 2022 và tiếp tục có sự mở rộng về quy mô tổ chức, thành phần tham gia và thể loại tác phẩm dự thi.

Cụ thể, đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài. Các tác phẩm thể loại bài viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm tham gia dự thi gồm: 1 bài viết chính luận loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử).

Các tác phẩm thể loại âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm dưới dạng video clip.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được đăng tải/công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các ngành, địa phương, lĩnh vực.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ khi phát động Cuộc thi (ngày 1/2/2023) cho đến hết ngày 31/7/2023 (tính theo dấu bưu điện). Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 10/2023, nhân dịp sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

 

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Thông qua Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ. Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị…

Tại buổi họp báo đã có nhiều ý kiến làm rõ hơn về vai trò, ý nghĩa cũng như hiệu quả của Cuộc thi; đồng thời mong muốn Ban tổ chức Cuộc thi quan tâm chia sẻ những tác phẩm đã đoạt giải cao ở những cuộc thi lần trước để các đơn vị, địa phương nghiên cứu học tập; đồng thời tăng tính lan tỏa giá trị của mỗi tác phẩm đến với công chúng.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Cuộc thi lần này có ý nghĩa rất quan trọng, bởi năm nay là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó có tác dụng tổng kết thực tiễn, đóng góp vào lý luận chung của Đảng trên các lĩnh vực, nhất là về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Đồng chí cũng lưu ý, năm 2023 là năm các cấp ủy đảng tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Vì thế, ban chỉ đạo 35 các cấp cần coi Cuộc thi là hoạt động thường xuyên. Từ đó tích cực quan tâm tổ chức triển khai bảo đảm chất lượng.

Được biết, sau buổi họp báo này, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục tổ chức phát động hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2023.

Theo Báo Bắc Giang