Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động

Thứ Năm, 22 Tháng Sáu, 2023 33 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Theo đó, điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại khu vực Tổ dân phố Đoàn Kết, Tổ dân phố Mậu, thị trấn Tây Yên Tử với diện tích khoảng 10ha từ quy hoạch đất trồng cây ăn quả thành quy hoạch đất công nghiệp (khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường).

Các nội dung khác theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 22/06/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000).

Quyết định nêu rõ, Sở Xây dựng, UBND huyện Sơn Động chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.