Quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân

Thứ Sáu, 13 Tháng Mười, 2023 97 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chiều 12/10, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh Bắc Giang tổ chức phổ biến, quán triệt một số nghị quyết của cấp trên cho các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Đồng chí Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh quán triệt các nghị quyết.

Tại đây, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh quán triệt nội dung chủ yếu của Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng. Cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng. Có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Nghị quyết 41 đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đến năm 2045, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế. Một bộ phận DN có thương hiệu trên thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Quán triệt Nghị quyết số 301-NQ/TU, ngày 9/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong DN ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2030”, đồng chí Trần Ngọc Minh cho biết: Quan điểm của Nghị quyết là phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong DN ngoài khu vực nhà nước để phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong các loại hình DN.

Mục tiêu của Nghị quyết đến năm 2030 là phấn đấu mỗi năm, toàn tỉnh kết nạp ít nhất 200 đảng viên trở lên trong DN ngoài khu vực nhà nước. Trong đó có ít nhất 5 đảng viên là chủ DN. Mỗi năm thành lập ít nhất 10 tổ chức đảng ở DN ngoài khu vực nhà nước, trong đó có DN vốn đầu tư nước ngoài.

Nghị quyết đưa ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện như: Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong DN ngoài khu vực nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động và tiếp tục sắp xếp tổ chức đảng tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường xây dựng, củng cố và phát triển các tổ chức chính trị-xã hội trong các DN ngoài khu vực nhà nước …

Được biết, thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ này,  Đảng ủy Khối DN tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho chủ DN và người lao động. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thể hiện rõ vai trò, vị trí, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo DN phát động, triển khai phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, nhất là tại các DN ngoài khu vực nhà nước. Thông qua đó kịp thời phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Hằng năm tổ chức riêng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ở DN trong các khu công nghiệp, bên cạnh những lớp bồi dưỡng theo kế hoạch chung.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động cử cán bộ của Đảng ủy về kiêm nhiệm, giữ các vị trí chủ chốt tại một số đảng bộ cơ sở có số lượng chi bộ, đảng viên lớn để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là công tác phát triển đảng viên. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, toàn Đảng bộ Khối DN tỉnh đã kết nạp hơn 100 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 40 quần chúng thuộc các đơn vị, DN ngoài khu vực nhà nước.

Dịp này, Đảng ủy Khối DN tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nhân trên địa bàn tỉnh nhân dịp Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Theo Báo Bắc Giang