Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh

Thứ Ba, 26 Tháng Chín, 2023 23 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Quốc hội dự kiến lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh bằng bỏ phiếu kín tại kỳ họp thứ 6, khai mạc ngày 23/10, kết thúc ngày 29/11.

Đại biểu Quốc hội tại phiên họp thứ 5, ngày 21/6.

Theo quyết định triệu tập của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 dự kiến chia thành hai đợt với tổng thời gian làm việc 29 ngày. Đợt 1 kéo dài 19 ngày (23/10-10/11), đợt 2 trong 10 ngày (20/11-29/11).

Kỳ họp dành hơn một ngày để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Chiều 24/1, Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm, sau đó thảo luận ở đoàn. Sáng 25/10, các đại biểu lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín, chiều cùng ngày Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn được tiến hành theo Nghị quyết 96 được thông qua tại kỳ họp thứ 5 hồi tháng 6, bao gồm: Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội; Thủ tướng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ; Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Những người có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm.

Theo Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, những chức danh được bầu và phê chuẩn từ 1/1/2023 (trong năm lấy phiếu tín nhiệm) không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm.

Vì vậy, Quốc hội sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh, do năm vị này được bầu, phê chuẩn bổ nhiệm trong năm 2023.

Chậm nhất 45 ngày trước khai mạc kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến danh sách và yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo và bản kê khai tài sản, thu nhập làm căn cứ lấy phiếu tín nhiệm.

Lấy phiếu tín nhiệm thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm với các mức độ “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”. Cán bộ có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu đánh giá “tín nhiệm thấp” phải xin từ chức trong không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết, gồm: Luật Đất đai sửa đổi; Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi; Luật Nhà ở sửa đổi; Luật Tài nguyên nước sửa đổi; Luật Viễn thông sửa đổi; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Ngoài ra còn có Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước công dân sửa đổi; Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi; Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Nghị quyết về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao.

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật: Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi; Luật Lưu trữ sửa đổi; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô sửa đổi; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Theo Báo Bắc Giang