Rà soát việc kết nối với các tuyến đường bộ cao tốc để thúc đẩy phát triển KT-XH

Thứ Tư, 6 Tháng Chín, 2023 33 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 769/CĐ-TTg ngày 26/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát việc kết nối với các tuyến đường bộ cao tốc nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH các vùng, địa phương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông – Vận tải khẩn trương, chủ động làm việc với Bộ Giao thông – Vận tải để rà soát, bố trí các nút giao kết nối các tuyến đường bộ cao tốc với mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh.

Bảo đảm khoảng cách hợp lý, phù hợp quy định của tiêu chuẩn thiết kế, khai thác an toàn, hiệu quả nhằm gắn kết các khu vực đô thị, nông thôn, các khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị mới,… Đồng thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung đề xuất, bổ sung nút giao trong quý IV năm 2023.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông – Vận tải, Tài nguyên và Môi trường chủ động nghiên cứu, phối hợp, tham mưu hoàn thiện quy hoạch tỉnh; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị bảo đảm sự gắn kết, liên thông, đồng bộ giữa tuyến đường bộ cao tốc và các tuyến đường của địa phương để phát triển các không gian kinh tế; huy động, thu hút mọi nguồn lực triển khai đầu tư các dự án đường của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu ưu tiên bố trí vốn và huy động các nguồn lực để đầu tư các tuyến đường của địa phương kết nối với tuyến đường cao tốc nhằm tạo ra không gian phát triển mới của địa phương.

UBND các huyện, thành phố tổ chức quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc sử dụng quỹ đất tại khu vực các nút giao và các không gian phát triển mới gắn với các tuyến cao tốc, trong đó tập trung ưu tiên các dự án đường địa phương phục vụ sản xuất kinh doanh, có tính lan tỏa cao, tạo nguồn thu lâu dài cho địa phương, tạo công ăn việc làm và sinh kế cho người dân địa phương; hạn chế tối đa việc giao các vị trí thuận lợi để phát triển bất động sản nhà ở. Không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong quá trình triển khai.