Sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung cuốn sách về phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Hai, 17 Tháng Tư, 2023 69 lượt xem Chia sẻ bài viết:

 Ngày 17/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng giới thiệu nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới 400 cán bộ hội cơ sở. Đây là đơn vị đầu tiên của Hội LHPN tỉnh thực hiện nội dung này.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt nội dung tác phẩm gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trình bày trong 600 trang và 111 bức ảnh.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tác phẩm kết cấu thành 3 phần gồm: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc và trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Qua đó khẳng định tác phẩm là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm: Kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế.

Tác phẩm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để củng cố thêm bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin; định hướng giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định thành tựu và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong những năm qua với vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn, hiệu quả…

Sau hội nghị, Hội LHPN TP chỉ đạo các hội cơ sở triển khai đợt sinh hoạt đến cán bộ, hội viên thông qua các cuộc hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, gắn với việc tổ chức, triển khai hoạt động hội và phong trào phụ nữ tại địa phương. Hằng tháng trong mỗi buổi sinh hoạt tư tưởng, các cơ sở hội lựa chọn ít nhất một nội dung phù hợp làm chủ đề tổ chức thảo luận, trao đổi, có liên hệ thực tiễn ở địa phương, đơn vị. Từ đó nêu đề xuất, kiến nghị; khuyến khích các đơn vị tổ chức cho cán bộ, hội viên viết thu hoạch.

Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cán bộ, hội viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Hội LHPN TP phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tập huấn kiến thức công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho cán bộ, hội viên. Trong đó cung cấp thông tin tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao và các biện pháp phòng, chống; hướng dẫn tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo Báo Bắc Giang