Tăng cường phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Thứ Ba, 30 Tháng Tám, 2022 49 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Từ tháng 6/2021 đến nay, toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang kết nạp 255 đảng viên mới, trong đó 64,3% thuộc các đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao quyết định kết nạp cho 12 đảng viên mới tháng 8/2022.

Ngày 7/6/2021, BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 107-NQ/TW về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025. Một trong những nội dung được đề cập là tăng cường kết nạp chủ đơn vị kinh tế tư nhân, người lao động các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng.

Thực hiện yêu cầu này, thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho chủ doanh nghiệp và người lao động.

Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thể hiện rõ vai trò, vị trí, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp phát động, triển khai phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, nhất là tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Thông qua đó kịp thời phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Hằng năm tổ chức riêng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ở doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, bên cạnh những lớp bồi dưỡng theo kế hoạch chung. Đặc biệt, BTV Đảng ủy Khối đã chủ động cử cán bộ của Đảng ủy về kiêm nhiệm, giữ các vị trí chủ chốt tại một số đảng bộ cơ sở có số lượng chi bộ, đảng viên lớn (như Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh, Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh) để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là công tác phát triển đảng viên…

Với cách làm này, kể từ khi thực hiện Nghị quyết (tháng 6/2021) đến nay, toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã kết nạp 255 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 164 quần chúng thuộc các đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, chiếm 64,3%. Đáng chú ý, có một chủ doanh nghiệp vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng là đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại tổng hợp Tấn Đạt.

Những đơn vị làm tốt công tác phát triển đảng viên mới là Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh; Đảng bộ Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc…

Theo baobacgiang.com.vn