Tập trung thực hiện tốt 3 nội dung “Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương làm theo Bác”

Thứ Hai, 12 Tháng Sáu, 2023 56 lượt xem Chia sẻ bài viết:
Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Chủ trì điểm cầu T.Ư có đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Tỉnh ủy viên; thủ trưởng các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh. Toàn tỉnh có 56 điểm cầu trực tuyến với 3.181 đại biểu tham dự.

Thực hiện Kết luận số 01, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của T.Ư, Ban Tuyên giáo các tỉnh, TP trong cả nước, các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.

Quá trình triển khai gắn việc thực hiện Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm với phong trào thi đua yêu nước. Từ đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị trong cả nước.

Hai năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 195 tập thể và 305 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 65 tập thể và 122 cá nhân được tặng Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Tính đến tháng 4/2023, cả nước có 25.525 mô hình tiêu biểu về học và làm theo Bác.

Tại tỉnh Bắc Giang, BTV Tỉnh ủy luôn xác định việc làm theo của các tập thể, cá nhân, nhất là việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đều xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện, tạo sự đột phá trong lĩnh vực xây dựng Đảng và phát triển KT – XH trên địa bàn tỉnh.

Cùng đó, thực hiện nghiêm việc đăng ký làm theo Bác. Mỗi tập thể, cá nhân lựa chọn từ 1 – 2 việc làm theo gắn với nhiệm vụ cụ thể của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Năm 2021 và 2022, toàn tỉnh đã hoàn thành hơn 13 nghìn việc đã đăng ký của tập thể (đạt gần 97%) và gần 260 nghìn việc đã đăng ký của cá nhân (đạt hơn 98%).


Đồng chí Lê Thị Thu Hồng chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.


Tuy nhiên ở một số cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị việc cụ thể hóa tinh thần, nội dung Kết luận số 01 còn trông chờ, ỷ lại vào sự hướng dẫn của cấp trên. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên có nơi còn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, thiếu sự rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với chuẩn mực đã xây dựng nên hiệu quả chưa cao…
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhìn nhận, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cả nước được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng thời gian tới tiếp tục tập trung thực hiện tốt 3 nội dung: “Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương làm theo Bác”, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành thói quen, lối sống, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân.

Kết hợp chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện Kết luận số 01 với các quy định của Đảng về nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tuyên truyền, thông tin, truyền thông về học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nội dung, đối tượng cụ thể.

Tăng cường ứng dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các giá trị nhân văn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi trọng các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo Bác.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm ý nghĩa, cụ thể, gắn với thực tiễn cuộc sống. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng kiến mới; kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực. Đồng thời, phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trong chương trình, các đại biểu được xem biểu diễn kịch ngắn về hình tượng Hồ Chí Minh với tên gọi “Đoàn kết là sức mạnh”; xem triển lãm thực tế ảo VR trưng bày “mỗi kỷ vật một câu chuyện – sưu tập tặng phẩm Bác Hồ từ năm 1945-1969”.

Theo Báo Bắc Giang