Thực hiện Chỉ thị 30: Xây dựng cơ sở dữ liệu, nâng hiệu quả quản lý đất đai

Thứ Tư, 15 Tháng Năm, 2024 49 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Nhằm đưa công tác quản lý đất đai vào nền nếp, tránh khiếu kiện phát sinh, ngày 31/1/2024, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU (Chỉ thị 30) về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Chỉ thị, các cơ quan liên quan và các địa phương đã tích cực vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ.

Chưa cập nhật thường xuyên biến động đất đai

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) trong việc tiếp cận thông tin thực hiện các thủ tục liên quan, thúc đẩy phát triển KT-XH. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ còn chậm, nhất là ở khu vực đã dồn điền, đổi thửa, trường hợp sau hiến đất xây dựng công trình công cộng. Việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chưa được quan tâm… Đây là một trong những yếu tố dẫn đến khiếu kiện, ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Cánh đồng sau dồn điền đổi thửa tại xã Châu Minh (Hiệp Hòa) có biến động QSDĐ so với trước.

Để khắc phục hạn chế, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 30. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, chính quyền quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ và việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và của cả hệ thống chính trị, nhất là của người đứng đầu.

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nhân dân nhận thức đầy đủ về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc thực hiện đăng ký, kê khai, phối hợp thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, tập trung khắc phục những vấn đề hạn chế, tồn tại, bất cập trong công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương, đơn vị.

Toàn tỉnh phấn đấu năm 2024, hoàn thành 30% khối lượng đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ gắn với cơ sở dữ liệu đất đai; năm 2025 hoàn thành 100% khối lượng đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ gắn với cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại, vận hành ổn định, hiệu quả, kết nối đa mục tiêu toàn bộ 10/10 huyện, thị xã, TP.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc

Căn cứ Chỉ thị, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã xây dựng Kế hoạch lãnh đạo thực hiện tại địa phương. Tại huyện Tân Yên, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết 2025, Huyện ủy đã sớm ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 30. Huyện đã tổ chức nhiều hội nghị quán triệt trong toàn đảng bộ, thành lập các tổ công tác hướng dẫn triển khai. Năm 2024, Tân Yên có kế hoạch cấp hơn 6 nghìn giấy chứng nhận QSDĐ theo Chỉ thị 30.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tân Yên hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ.

Tìm hiểu tại xã Việt Lập (địa phương đến nay chưa cấp được giấy chứng nhận QSDĐ sau dồn điền đổi thửa) được biết, do hiện trạng sử dụng đất biến động lớn so với thời điểm trước chỉnh trang đồng ruộng nên xã đang triển khai, đề xuất thực hiện theo hướng đặc thù địa phương. Trên cơ sở rà soát kết quả đo đạc từ trước, nhất là giai đoạn 2014-2016, xã đề nghị có phương án thực hiện kéo dài dự án đã đo để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận QSDĐ khu vực dồn ruộng, biến động đất đai. Thời gian tới, chính quyền xã sẽ tổ chức buổi làm việc cụ thể với đơn vị đo đạc để bàn cụ thể.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Yên, với kế hoạch đề ra, huyện ưu tiên cấp giấy đối với trường hợp đủ hồ sơ trước, ước năm 2024 sẽ hoàn thành mục tiêu. Tính đến hết 5 tháng năm 2024, huyện cấp được 4.215/6.173 giấy chứng nhận đạt 68,3% so kế hoạch. Tuy nhiên, càng về sau sẽ càng khó khăn vì biến động đất đai lớn. Hiện huyện đang tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát phân loại để lập hồ sơ, bảo đảm đúng quy định. Trong đó, huy động sự vào cuộc của bí thư, trưởng các thôn, tổ dân phố để vận động người dân phối hợp kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Tại thị xã Việt Yên, cùng với ban hành kế hoạch, mới đây, Chủ tịch UBND thị xã đã tổ chức họp lãnh đạo các cơ quan đơn vị liên quan cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã, đơn vị tư vấn, đơn vị đo đạc để chỉ đạo rõ quy chế phối hợp. Theo đó, thành lập nhóm Zalo chung cập nhật tiến độ thực hiện hằng ngày và theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện; kiểm điểm tiến độ hằng tuần. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện cấp gần 1,4 nghìn giấy chứng nhận QSDĐ theo Chỉ thị 30. Thị xã vừa công khai số điện thoại đường dây nóng, tiếp nhận phản ánh về vướng mắc liên quan quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT, Chỉ thị 30 là một dấu mốc quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đất đai của tỉnh. Khi hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ gắn với cơ sở dữ liệu đất đai sẽ tạo nên sự đồng bộ, giúp người dân, DN thuận lợi trong tiếp cận thông tin, thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, giảm khiếu kiện. Là cơ quan tham mưu thực hiện, Sở TN&MT đang hoàn thiện sổ tay thực hiện Chỉ thị 30, thành lập tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tại cơ sở; nắm bắt vướng mắc, thực tế phát sinh, từ đó tham mưu giải quyết từng nhóm vấn đề cụ thể.

Theo Báo Bắc Giang