Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2023.

Thứ Tư, 6 Tháng Chín, 2023 54 lượt xem Chia sẻ bài viết:

BGTV- Ngày 25/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 142/KHUBND về Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2023. Cuộc thi được tổ chức từ 7h00 ngày 15/9 và kết thúc lúc 17h00 ngày 15/10/2023 bằng hình thức trắc nghiệm trên nền tảng khảo sát trực tuyến có liên kết với webiste của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang.

Cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh và người dân đang sinh sống tại tỉnh Bắc Giang về mục đích, ý nghĩa, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông qua các chỉ số: Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI); Chỉ số Cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX); Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang (DDCI).

Đối tượng dự thi là công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các ban, cơ quan của Đảng và tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND huyện/thành phố. Các tổ chức hội, hiệp hội, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp.

Webstie của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên platform khảo sát trực tuyến có liên kết với Webstie của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang (http://ipcbacgiang.com).

Nội dung thi: Hiểu biết về các chỉ số: PCI; PGI; PAR INDEX; SIPAS; PAPI; DDCI.  Kết quả điểm số và xếp hạng các chỉsố: PCI; PGI; PAR INDEX; SIPAS năm 2022 của tỉnh Bắc Giang; kết quả xếp hạng Chỉ số DDCI năm 2022 của các sở, ban, ngành và huyện/thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang.  Mục tiêu phấn đấu và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được giao cải thiện các chỉ số: PCI; PGI; PAR INDEX; SIPAS năm 2023 của tỉnh Bắc Giang. Đề xuất sáng kiến để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang trong năm tới và các năm tiếp theo.

Thời gian thi: Cuộc thi bắt đầu từ 7h00’ ngày 15/9 và kết thúc lúc 17h00’ ngày 15/10/2023.

Chi tiết xin xem tại đây:

KH_cuoc_thi_tim_hieu_MTĐTKD_nam_2023.pdf

BGTV