Trung tâm điều độ hệ thống điện sẽ hoạt động theo mô hình doanh nghiệp

Thứ Sáu, 23 Tháng Sáu, 2023 28 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Các kỹ sư A0 vận hành hệ thống điện quốc gia.

Văn phòng Chính phủ ngày 21/6 có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) từ EVN về Bộ Công Thương.

Theo đó, Bộ Công Thương được yêu cầu cùng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ ngành hoàn thiện đề án chuyển A0 về Bộ Công Thương dưới hình thức Công ty TNHH MTV, trình Thủ tướng trong tháng 8.

A0 nên hoạt động theo mô hình doanh nghiệp khi chuyển về Bộ Công Thương cũng là góp ý của Bộ Nội vụ với Thủ tướng hôm 18/6. Theo Bộ Nội vụ, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV sẽ giúp A0 có điều kiện thu hút nhân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều độ hệ thống điện quốc gia và phù hợp cơ chế điều hành giá, phí.

Hiện Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia là đơn vị hạch toán phụ thuộc của EVN. Việc tách A0 khỏi EVN đã được nêu trong Quyết định tái cơ cấu ngành điện năm 2017 nhưng chưa được thực hiện.

Trình Thủ tướng tuần trước, Bộ Công Thương đề xuất A0 là đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển về cơ quan này và đề nghị có cơ chế đặc biệt về tài chính để duy trì mức lương, phụ cấp tương đương mức các kỹ sư điều độ đang hưởng, bình quân 40 triệu đồng một tháng.

Tại thông báo kết luận, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý Bộ Công Thương đánh giá đầy đủ tác động, vướng mắc có thể phát sinh, giải pháp khắc phục vận hành an toàn, tin cậy hệ thống điện quốc gia, an ninh năng lượng.

Bộ Công Thương giám sát trực tiếp và toàn diện A0 để bảo đảm khai thác vận hành tối ưu hệ thống điện, cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh, cho tới khi hoàn thành việc chuyển trung tâm này về Bộ.

A0 được thành lập từ năm 1994, vận hành các khâu truyền tải, phân phối điện, để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định. Đơn vị này cũng chịu trách nhiệm vận hành các nhà máy điện; khai thác, điều tiết hồ chứa; xử lý sự cố hệ thống điện 500 kV.

Theo Báo Bắc Giang