Từ 15/9 đến 15/10, thi trực tuyến “tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Thứ Năm, 14 Tháng Chín, 2023 289 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Giang, từ ngày 15/9 đến ngày 15/10/2023, tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2023.

Cuộc thi được tổ chức nhằm phổ biến sâu rộng tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh và người dân về mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông qua các chỉ số: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số xanh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư…

Đồng thời phát hiện, nghiên cứu áp dụng sáng kiến hay về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh trong năm tới và các năm tiếp theo.

Đối tượng dự thi bắt buộc là toàn thể công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các ban, cơ quan của Đảng và tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan T.Ư đóng trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, TP.

Đối tượng khuyến khích là các tổ chức hội, hiệp hội, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân…

Cuộc thi được triển khai theo hình thức trực tuyến. Thi trắc nghiệm trên platform khảo sát trực tuyến có liên kết với webstie của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (http://ipcbacgiang.com).

Cơ cấu giải thưởng gồm: 19 giải cá nhân, 6 giải tập thể, trong đó giải Nhất cá nhân 3 triệu đồng; giải Nhất tập thể trị giá 5 triệu đồng.